Forfatter: inmagasinet.no Publisert: 08.11.22

Tannlegeskrekk og tillit til tannlegen

Her har vi gjengitt en artikkel som stod om oss i inmagasinet.no

Å «gape opp» kan virke som en grei ting å gjøre på besøk i en tannlegestol. Men mange sliter – til dels tungt. Tannlegesenteret tar skrekken på alvor. Og heldigvis finnes det håp.

Lett tilgjengelig på Tåsen ligger den private klinikken, Tannlegesenteret. Her gjør tannlegene «alt», inklusive å bidra som best de kan til å berolige nervøse pasienter.

Tannlegeskrekk

– Vi begynner alltid med en konsultasjon. Da blir vi litt kjent, slik at pasienten skal føle seg trygg og lyttet til, sier tannlege Lars Lystad.
Tannlegeskrekken kan ha flere årsaker, sier tannlege Torunn Strand Nygård;

– Det kan være overgrep, narkotika eller generell angst. Andre kan ha hatt dårlige erfaringer hos tidligere tannleger. De kan ha opplevd tvang, ha kraftig brekningsrefleks eller følt at lokal anestesi ikke har virket godt nok under en behandling.

Metoder

På Tannlegesenteret skal helt «vanlige» tannbehandlinger kunne foretas med minst mulig ubehag.

– Målet vårt for pasienter med tannbehandlingsangst er at de skal føle seg trygge, slik at de etterhvert kan komme til vanlig behandling, sier Lystad.
Det finnes flere alternativer for å kunne gjennomføre tannbehandlingen. Under narkose sover pasienten. Vi kan også gi pasienten beroligende medikamenter, intravenøst eller som tabletter. For noen kan musikk virke beroligende, og da tar pasienten selv med denne på øret.

– Det er uansett viktig at pasienten selv er med og bestemmer, og ikke føler seg overkjørt, sier Lystad.

Narkose

Før behandling i narkose, må man gjennomføre en undersøkelse hos tannlegen.

– Deretter må vi innhente generelle helseopplysninger, før vi lager en behandlingsplan med kostnadsoverslag. Dersom man i årevis ikke har tatt vare på tennene på grunn av tannlegeskrekk, vil dette i noen tilfeller gi rett til refusjon for deler av utgiftene fra Helfo.
Noen timer i narkose er en belastning på kroppen, og man kan være groggy i et par dager etterpå. Narkose tilbys når det kan hjelpe pasienten til å gjennomføre en nødvendig behandling de ellers ikke hadde kunnet gjennomføre.

– Vi har utført narkosebehandlinger i mange år, og nesten all tannbehandling vi gjør i narkose er helt vanlige behandlinger, forteller Lystad.

Erfarne

Pasientene skal føle at de er i trygge hender.

– Anestesilegen vår har vært her i mange år, og har lang erfaring og gode rutiner på denne type narkosebehandling. Tannlegene kan jobbe effektivt, uten at det må legges begrensninger på hvilken type behandling som utføres. Vi kan gjøre «alt» i narkose, sier Lystad.

Intravenøs sedasjon

For en del pasienter med tannlegeskrekk kan intravenøs sedasjon være en god hjelp. Dette er en mildere form for sedasjon enn narkose, men dypere og med større mulighet for å kontrollere enn ved tabletter. Pasienten får beroligende medisiner i en kanyle i armen. Her tilpasses doseringen individuelt, man får raskt en god effekt og doseringen kan reguleres underveis. Ofte skal det bare en liten dose til for å gi en god nok effekt. Pasienten er våken, og kan behandles på vanlig måte. Det er mulig å kommunisere underveis, men pasienten husker ikke så mye av seansen etterpå. For tannlegen oppleves dette som en «vanlig» behandlingssituasjon.

Beroligende tabletter

En enda mildere metode for å redusere ubehaget ved tannbehandling, er å ta en beroligende tablett. Enkelt og greit.

– Pasienten blir da ikke nødvendigvis helt rolig, men tilstrekkelig til å klare å
gjennomføre en tannbehandling så lenge den er relativt enkel, sier Strand Nygård.

Oppløftende

Det kan være oppløftende å vite at tannlegeskrekk ikke behøver å vare evig.

– Ganske mange pasienter vi tidligere behandlet med beroligende medikamenter, går nå til vanlig behandling og har kommet over det verste. De er kanskje fremdeles litt urolige, men klarer å gjennomføre en enkel tannbehandling, sier Lystad.

Og da er mye gjort.