Tannkjøttsykdommer

Tannkjøttsykdommer er, som kjent for de fleste, en vanlig forekommende sykdom. De fleste tenner som går tapt, skyldes sykdommen periodontitt. Sykdommen utvikler seg over tid, og ofte er ikke pasienten klar over dette før tilstanden har kommet så langt at tennene løsner og til slutt faller ut. Det er derfor viktig å forebygge sykdommen. Renhold er første bud for å holde bakteriebelegg og tannstein borte, og gjennom det forhindre at festet rundt tannen brytes ned. Kontroll av tannkjøttet inngår som en viktig del ved rutineinnkallelser. Våre faste pasienter innkalles til slike kontroller etter individuelle behov. Enkelte har behov for kontroll hver 3mnd altså 4 ganger i året. I mange tilfeller gjøres disse kontrollene av våre tannpleiere.

Ved mer avansert forløp av sykdommen vil behandling av spesialist være påkrevet. Hver enkelt behandling vil bli lagt opp etter sykdommens omfang og alvorlighetsgrad.  Kirurgiske inngrep vil i enkelte tilfeller være anbefalt behandling for å oppnå friske forhold som kan kontrolleres over tid. I tillegg utføres regenerasjonsbehandling for å bygge opp nytt tannfeste og forskjellige former for bløtvevsplastikk rundt tenner og implantater Det er i tillegg samarbeid med kjeveortoped for å kunne hjelpe der tennene på grunn av sykdommen har flyttet seg ut av stiling. Ved hjelp av tannregulering (fast eller skinner), vil man kunne rette opp tenner. Tannpleier brukes i betydelig grad ved forbehandlinger og vedlikeholdsbehandlinger. Sykdommen vil alltid kreve et livslangt vedlikeholdsregime for å vedlikeholde friskt tannkjøtt og friske tenner. Intervall og omfanget av vedlikeholdet blir individuelt tilpasset.

Behandling av sykdommen kronisk marginal periodontitt vil etter gjeldene regelverk gi rett til refusjon fra Helfo. Vi holder oss til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk.