Tannkjøttsykdommer

Tannkjøttsykdommer er, som kjent for de fleste, en vanlig forekommende sykdom. De fleste tenner som går tapt, skyldes sykdommen periodontitt. Sykdommen utvikler seg over tid, og ofte er ikke pasienten klar over dette før tilstanden har kommet så langt at tennene løsner og til slutt faller ut. Det er derfor viktig å forebygge sykdommen. Renhold er første bud for å holde bakteriebelegg og tannstein borte, og gjennom det forhindre at benet rundt tannen nedbrytes. Kontroll av tannkjøttet inngår som en viktig del ved rutineinnkallelser. Våre faste pasienter innkalles til slike kontroller hver 6. eller 12. måned, avhengig av behov. I mange tilfeller gjøres disse kontroller av våre tannpleiere.

Ved mer avansert forløp av sykdommen vil behandling av spesialist være påkrevet. Hver enkelt behandling vil bli lagt opp etter sykdommens aggressivitet og ikke sjelden benyttes mikrobiologisk diagnostikk og antibiotika. Mer sjelden vil kirurgiske inngrep måtte gjøres for å holde sykdommen i sjakk. I tillegg utføres regenerasjonsbehandling for å bygge opp nytt tannfeste og forskjellige former for tannkjøttsplastikker. Det er i tillegg nært samarbeid med kjeveortoped for å kunne hjelpe der hvor tennene på grunn av sykdommen har flyttet seg ut av stiling. Tannpleier brukes i betydelig grad ved forbehandlinger og vedlikeholdsbehandlinger. Sykdommen vil i de fleste tilfeller kreve et livslangt vedlikeholdsregime. Ofte er det nødvendig med kontroller hver 3.-4. mnd. etter avsluttet aktiv behandling.

Behandling av sykdommen kronisk marginal periodontitt vil etter gjeldene regelverk gi rett til refusjon fra Helfo. Vi holder oss til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk.