Oral- og kjevekirurgi

Av og til står vi ovenfor tilstander som krever kirurgiske inngrep. Det kan være plagsomme visdomstenner som ikke kan fjernes uten operasjon, infeksjoner på tenner eller omkringliggende vev, forskjellige typer svulster og operative inngrep i forbindelse med tannregulering. Også implantatoperasjoner hører med til kirurgens oppgaver. I de fleste tilfeller henvises pasientene til kirurg fra andre tannleger, men det er også mulig å ta kontakt med klinikken direkte.