Rotfylling

Alle som har hatt tannpine, har forstått at det er en nerve i tannen. Hvis et hull i tannen er så dypt at tannråten når nerven, vil bakterier føre til betennelse og normalt smerter. Det er da nødvendig å fjerne det vevet som er inne i tannen og erstatte dette med en rotfylling.

Behandlingen kan være tidkrevende, og ofte kreves det mikroskop for å lokalisere rotkanalene. Det kan være påkrevet med flere tannlegebesøk hvis betennelsen i tannen er gjenstridig.

I kompliserte tilfeller utføres slike behandlinger hos oss av tannleger med spesialistutdannelse.