Om klinikken

Historikk

I 1960 ble det etablert tannlegepraksis i Bergrådveien 13 på Tåsen, den gang som allmenn praksis med tre behandlingskontorer. Praksisen var ment å dekke et lokalt behov for tannlegetjenester.

I 1974 ble Tannlegesenteret i Bergrådveien 13 etablert som det første private kompetansesenter i landet med både allmenn tannbehandling og behandling på spesialistnivå.

Tannlegesenteret

Vi har med mange kollegers interesse og innsats skapt et fagmiljø hvor alle disipliner er representert i den hensikt å gi deg som pasient en optimal behandling.

Hva gir et slikt faglig fellesskap deg som pasient?
Det er en forutsetning for et godt samarbeid at du føler at du er i trygge hender. De forventninger du har til behandlingen, skal innenfor faglig forsvarlige rammer oppfylles.

Enhver tannlege vil stå ovenfor problemstillinger som krever utredning og/eller behandling på spesialistnivå. Vi har slike spesialister i huset, og du slipper henvisninger til flere behandlingssteder.

Praksisen er lett tilgjengelig ved Ring 3 med gode offentlige kommunikasjoner og parkeringsmuligheter. Det er lett adgang for bevegelseshemmede.

Allmenntannlegen er din primærtannlege som tar seg av rutinebehandlinger, kontroller og veiledning om din tannhelse. Med mindre du er henvist til klinikken for spesielle behandlinger, vil en av våre allmenntannleger være din første kontaktperson. Tannlegen vurderer ditt behandlingsbehov, og sammen med deg legges en behandlingsplan med antatte kostnader.

Med våre erfaringer tror vi at vi kan gi deg den best mulige behandling. Hvis situasjonen krever det, vil tannlegen konsultere våre spesialister som i mange tilfeller da utfører den aktuelle behandling. Vi har pasienter fra hele Stor-Oslo med nabokommuner og kjerneområder som Nydalen, Kjelsås, Berg, Ullevaal, Nordberg og Korsvoll.

featured_img

Ansatte

featured_img

Kvalitet og omsorg

Vi har fokus på kvalitet, omsorg og kompetanse.

featured_img

Coronavirus informasjon