Tannerstatninger

Kroner

Er en tann så ødelagt at den ikke kan repareres med en vanlig tannfylling, vil løsningen være å fremstille en tannkrone. Det er da nødvendig å tilslipe tannen for dette, og en avstøpning gjøres. Kronefremstillingen utføres på vårt tanntekniske laboratorium Team Tech, og hvis det er påkrevet bestemmes form og farge i samarbeid med våre tannteknikere for å oppnå optimal estetikk. Forutsatt et godt resultat festes kronen ved neste besøk.

I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å rotfylle tannen og fremstille en rotstift for å få tilstrekkelig feste.

Broer

Hvis en eller flere tenner mangler, kan disse erstattes med en bro. Det forutsetter at det er nabotenner som broen kan festes til. Festetennene tilslipes på samme måte som ved en krone og følger for øvrig samme prosedyre. En bro er et godt alternativ ved erstatning av tapte tenner og gir normalt ingen problemer.

Avtakbare proteser

Mange pasienter velger en slik løsning av økonomiske årsaker. For mange er det en ulempe å måtte ta den ut for rengjøring minst et par ganger daglig. Det er ikke uvanlig at pasienter oppfatter en «løs» protese som psykisk belastende. Ved total tannløshet i en eller begge kjever var tidligere behandling med gebiss eneste mulighet. I svært mange tilfeller vil slike proteser oppfattes som ustabile med både funksjonelle og psykiske følger for pasienten. Men mange tilpasser seg også en slik situasjon.