Implantater – Tannimplantater

Pasienter som mister tennene kan tilbys fastsittende tannerstatninger gjennom implantater. Behandling med implantater går i korthet ut på å installere skruer av titan i kjevebenet og senere fremstille kroner eller broer på på disse. Fordi kjeven må få tid til å gro mellom stegene i behandlingen, vil implantatbehandling kunne strekke seg over en periode på opp til et år. Tannlegesenteret på Tåsen i Oslo tilbyr tannimplantater/ implantatbehandling.

Behandling med tannimplantater er en trygg og veldokumentert behandling, og på Tannlegesenteret har vi har arbeidet med implantater i mer enn 30 år. Våre kjerneområder er Nydalen, Kjelsås, Nordberg, Berg, Ullevaal og Korsvoll. Men vi har også pasienter fra hele Stor-Oslo og nabokommunene rundt. Viken og Oslo fylke.