Munnhulesykdommer

Mange lidelser i munnen har ikke noe med tennene å gjøre. Slimhinnen inne i munnen kan oppvise tilstander som er smertefulle og kan vekke bekymring hos pasienter. Det kan være hevelser, utvekster, ulike munnsår og i sjeldne tilfeller sår som ikke gror. Dette kan føre til redsel for kreft eller andre alvorlige sykdommer. Munntørrhet som følge av sykdom i spyttkjertlene eller langvarig bruk av visse medisiner er en hyppig forekommende tilstand. Slike lidelser kan være omfattende og krever ofte vurdering og behandling av spesialist. I enkelte tilfeller vil disse behandlingene gi rett til refusjon fra HELFO.

Hos oss ledes denne virksomheten for tiden av tannlege spes perio Anne Lise Helsingen. Ved behov konsulteres Hudklinikken på Rikshospitalet, fastlegen eller andre spesialister. I tillegg har vi mulighet til elektronisk konsultasjon med spesialister innefor fagfeltet i Sverige.