Coronavirus informasjon

Pasientinformasjon om COVID-19 og det nye coronavirus utbruddet.

Kort bakgrunn – kilde Folkehelseinstituttet (1. mars 2020)

  • Siden desember 2019 er det spredt et nytt coronavirus. Sykdommen som viruset forårsaker har fått navnet Covid-19.
  • De aller fleste blir moderat syke med luftveissymptomer som går over av seg selv.Enkelte kan rammes mer alvorlig og utvikle for eksempel lungebetennelse.
  • Viruset overføres gjennom kontakt med en syk person, eller når denne hoster eller nyser, såkalt dråpesmitte.
  • Økt risiko for smitte har de som har vært i et område med smittespredning eller vært i nær kontakt med noen som er smittet med det nye coronaviruset.

Tannlegesenteret – en del av Oral Care Nordic følger kontinuerlig utviklingen og Folkehelseinstituttets råd om når du anbefales å ombestille avtalt behandlingstime hvis du er i en risikogruppe – uten avbestillingsgebyr,også ved kort varsel.

Vi fraråder besøk ved klinikken i 14 dager, dersom du tilhører noen av de fire risikogruppeneeller til smitte er avkreftet.

Tilhører du noen av disse fire risikogruppene vennligst kontakt oss pr telefon før avtalt time.

  1. Du har vært i et område med pågående smittespredningde siste 14 dagene. Disse områdene endres over tid med omfatter nå f eks. Kina, Syd-Korea, Nord-Italia, Iran.
  2. Du har vært i kontakt med noen med mistenkt smitte med det nye coronavirusetde siste 14 dagene.
  3. Du får luftveissymptomer som hoste, pustebesvær eller feberetter å har vært i ett område med pågående smittespredningde siste 14 dagene.
  4. Du får luftveissymptomer som hoste, pustebesvær eller feber og har vært i kontakt med noen med mistenkt smitte med det nye coronavirusetde siste 14 dagene.

I disse tilfellene kan det være nødvendig å utsette tannbehandlingen i 14 dager eller til smitte er avkreftet.

Dersom du ikke tilhører noen av disse gruppene men har milde til moderate luftveissymptomer og kan gjennomføre behandlingen, er du velkommen som vanlig.