Narkose/sedasjon

Mange mennesker har tannlegeskrekk som ofte er årsaken til at de lar være å oppsøke tannlege med ofte svært store følger. I slike situasjoner er det særdeles viktig å gi pasienten trygghet og møte personer med respekt. Derfor er det viktig at vi finner den rette tannlege for deg. Det er en fordel hvis du allerede ved bestilling av time nevner dette. Som regel vil personlig kontakt med behandlende tannlege gjøre at du får tillit og våger deg på behandling. Hvis du likevel ikke klarer å gjennomføre dette, har vi flere hjelpemidler til rådighet.

Beroligende medisiner i tablettform kan være en mulighet. Hvis du likevel ikke klarer å gjennomføre dette, har vi flere hjelpemidler til rådighet. Ofte vil beroligende gitt intravenøst være til stor hjelp. I mer hårdnakkede tilfeller kan vi tilby full narkose. Vi har et etablert samarbeid med narkoselege og anestesisykepleier som har stor erfaring med denne type behandling. Rimeligvis vil narkosen føre til økte behandlingskostnader.

Nødvendig informasjon, legeundersøkelse og kostnadsoverslag må være klarlagt på forhånd.

Vi har godt innarbeidede rutiner for slik behandling, ta i så fall kontakt med oss vedrørende mer informasjon .