Allmenn behandling

Allmennpraksis – Tannlege på Tåsen i Oslo

Allmenntannlegen er din primærtannlege som tar seg av rutinebehandlinger, kontroller og veiledning om din tannhelse. Med mindre du er henvist til klinikken for spesielle behandlinger, vil en av våre allmenntannleger være din første kontaktperson. Tannlegen vurderer ditt behandlingsbehov, og sammen med deg legges en behandlingsplan med antatte kostnader.

Spesialistbehandlinger

Mange av de behandlinger vi kan tilby, er avanserte og med krav til spesialkompetanse. Tannlegesenteret er derfor også en henvisningsklinikk, og vi samarbeider med tannleger over hele landet. Vi tar også imot pasienter som ønsker spesialistutredning uten henvisning. Alle de odontologiske spesialområder utenom barnetannpleie er representert ved klinikken.