Tannregulering

Tannregulering utføres alltid av spesialister. Spesialisten kalles kjeveortoped. Hovedtyngden av pasientene er barn og ungdom. Vanligvis vil skoletannlegen kartlegge behovet for kjeveortopedi og sende pasienten til spesialist. I de fleste tilfeller vil vesentlige deler av kostnadene dekkes gjennom HELFO. Behandlingsforslag med antatte kostnader sendes HELFO før behandling påbegynnes. Våre kjeveortopeder tar seg av dette.

Det er i dag ikke uvanlig at også voksne regulerer sine tenner. Det kan være ønsket om å rette opp skjevheter eller lukke mellomrom. Alder er derfor ikke noen hindring for å regulere. I enkelte tilfeller vil også her gis en rett til refusjon fra HELFO.