Røntgen

Vanlig tannrøntgen er ikke alltid tilstrekkelig for å stille diagnoser. Også i planleggingen av større arbeider vil et oversiktsbilde av kjever og tenner være påkrevet. Slikt utstyr er tilgjengelig hos oss.

Ved mer avanserte undersøkelser har vi etablert samarbeid med Capio Røntgen Oslo for computertomografi (CT) og magnetresonnansopptak (MR). Vår spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi er delaktig i vanskelige utredninger så vel i huset som ved CT og MR undersøkelser.