Munnhulesykdommer

Mange lidelser i munnen har ikke noe med tennene å gjøre. Slimhinnen inne i munnen kan oppvise tilstander som er smertefulle og kan vekke bekymring hos pasienter. Det kan være hevelser, utvekster, ulike munnsår og i sjeldne tilfeller sår som ikke gror. Dette kan føre til redsel for kreft eller andre alvorlige sykdommer. Munntørrhet som følge av sykdom i spyttkjertlene eller langvarig bruk av visse medisiner er en hyppig forekommende tilstand. Slike lidelser kan være omfattende og krever ofte vurdering og behandling av spesialist. I enkelte tilfeller vil disse behandlingene gi rett til refusjon fra HELFO.

Hos oss ledes denne virksomheten for tiden av tannlege spes perio Anne Lise Helsingen i nært samarbeid med tannpleier Wenche Gysler. Ved behov konsulteres Hudklinikken på Rikshospitalet, fastlegen eller andre spesialister. I tillegg har vi mulighet til elektronisk konsultasjon med spesialister innefor fagfeltet i Sverige.