Implantater

Pasienter som mister tennene kan tilbys fastsittende tannerstatninger gjennom implantater. Behandling med implantater går i korthet ut på å installere skruer av titan i kjevebenet og senere fremstille kroner eller broer på på disse. Fordi kjeven må få tid til å gro mellom stegene i behandlingen, vil implantatbehandling kunne strekke seg over en periode på opp til et år.

Behandling med tannimplantater er en trygg og veldokumentert behandling, og på Tannlegesenteret har vi har arbeidet med implantater i mer enn 30 år.